Energie in Evenwicht

Energie uitstraling   Flowform 

Door de bijzondere vorm van flowforms, gaat het water dwars op de uitstroom in een links – en rechtsdraaiende werveling stromen. In de vormen van een lemniscaat. Uitstroom komt in een ritmische puls naar buiten.  Hierdoor vitaliseert het water genereerd een yin en yang energie. Flowform manifesteert nu een uitstralende en evenwichtige energie.

 Flowform “Lotus”

Het water in de flowform “Lotus” maakt in de 2 bekkens afwisselend een even grote links- en rechtsdraaiende spiraal, waardoor het pulserende water zich vitaliseert, oplaadt en een even zo grote Yin- als Yang- energie uitstraalt.

Het bekken waar het water een spiraal maakt naar linksdraaiend, genereert Yang- energie.

Het bekken waar het water een spiraal maakt naar rechtsdraaiend genereert Yin- energie.

 Samen ontwikkelen ze een energiebron met een uitstraling van ruim 15 meter. De Yin- en de Yangenergie hebben een juiste balans. Deze energiebron is in staat om storende straling uit de omgeving, bodem of atmosfeer binnen een straal van 15 meter te neutraliseren.