BLOG


WORKSHOP FLOWFORMS ZOALS DEZE WAS IN 2023


Maak je eigen energieplek
In huis of tuin.

Terug bij jezelf komen en je thuis beter voelen bijkt voor veel mensentegenwoordig in de hectische tijd onmisbaar.
Actieve flowform draagt hieraan bij door haar vitale karakter.

Een Flowform is een schaal met speciale vormen. Binnenstromend water veranderd in een ritmische dans en het uitstromend water stroomt met een pulsatie naar buiten.

Rechtsdraaiende en linksdraaiende wervelingen generen samen door hun ritmische uitwiseling van vitale energie. Deze krachten hebben op het leven een herstellend vermogen. Schadelijke straling van de elektronische apparaten op jouw vitale, energetische lichaam wordt door de flowform eer terug in evenwicht gebracht.

Met het zelf leren maken van de flowform en dit model duurzaam laten maken, brengt het helende proces in een extra dimensie.

In Eindhoven was er de 3-daagse workshop waar je jouw flowform en energieplek zelf kan ontwikkelen.


Het maken van een flowform lijkt makkelijk. Vaak echter blijkt het een zwoegen om het water evenwichtig te laten dansen en pulseren,

Zowel in de persoonlijke ervaring van Inge Vanhoof (zie elders op deze website) als tijdens het begeleiden van de deelnemers in deze 2 workshops werd melding gemaakt van biografisch– therapeutische processen.

Volgens traditionele heilmethoden en volgens de antroposofische geneeskunde hebben water, ritme en pulsatie o.a. invloed op ons etherisch lichaam, op onze bioritmen, op onze levenskracht, onze levensenergie en onze levensvreugde.
John Wilkes, de ontdekker van de Flowform, schrijft in zijn boek "Flowforms. The rhythmic power of water." dat deze vorm water een orgaan tot metamorfose biedt.
Uit experimenten blijkt verder dat water, het oermedium voor alle leven, uitstekend informatie kan opslaan.

Hieruit stellen wij ons volgende vragen: kunnen we de Flowform actief en bewust inzetten
om bij de mens een transformatieproces mogelijk te maken, wetende dat hij/zij uit ongeveer 70 % water bestaat?! En zo “ja”, hoe gaat dat dan?!

Hoe gaan we werken?

In deze workshop nemen we jullie graag mee op ontdekkingsreis: stap voor stap gaan we op zoek naar de wisselwerking tussen de vorm en de beweging binnen de vorm. Deze voorbereidende oefeningen hebben als doel jouw waarneming aan-te-wakker-en en je in 'het hier en nu' te brengen.

We experimenteren met water, we nemen de bewegingen binnen onszelf waar en brengen onze bevindingen tot uit-drukking in (o.a.) kleivormen.

Het proces komt op gang: je verbindt het praktische werken met dat wat er zich in jouw binnenste afspeelt. De wisselwerking tussen beide wordt zichtbaar!

Vanuit dit spel ontwerpt ieder een eigen Flowform. (die dan keramisch kan afgewerkt worden door Ernst, indien gewenst)

Tussendoor voorzien we feedback momenten, waarin je je ervaring kan delen en zelf andere perspectieven krijgtaangereikt. Zo leren we van en met elkaar.


Wanneer en waar?


Vrijdag: aankomen vanaf 16.30 uur

17u: inleiding, gevolg door maaltijd met soep en brood.

18 tot 21.00 uur: waarnemingsoefeningen en ontspannen werken met klei.


Zaterdag: van 10 tot 16 uur

Vervolg vrijdag en maken van eigen flowform.

Lunch in de middagpauze (inbegrepen) - avond is vrij.


Zondag: van 10 tot 13 uur

Afmaken van de flowform, afsluiten met koffie/thee

Workshop is in deKruisruimte, Generaal Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven. Direct daarnaast (aan de spoorzijde) is het afhaaladres: Atelier Watergeus" 7F. Dit is de Werkplaatsvan Ernst.


Wat zijn flowforms?

Flowforms zijn schalen waarin stromend water op een swingende wijze heen en weer schommelt. Het water stroomt over de schaal verder maar maakt tevens dwars op deze stroming twee wervelende bewegingen. Hier ontstaat een ritme. Van linksom naar rechtsom draaiend. Dit geeft je een gevoel dat dt water danst en helemaal in haar eigen element is.


Wij maken in deze workshop een flowformmodel van boetseerklei. Met stromend water ontdekken wij hoe de ritmische bewegingen kunnen ontstaan en proberen deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met boetseerklei bouw je zelf een eenvoudig model aan de hand van de door Ernst aangegeven principes. Bij het proefstromen van het model zie je hoe de vormen van invloed kan zijn op het ontstaan van de ritmische en wervelende waterbeweging. Na afloop heb je een flowform in natte klei. Deze kan je duurzaam laten maken door Ernst. Hij zal de modellen drogen, keramisch voorbereiden, stoken en glazuren. Hiervoor worden kosten beekend die je bij de bestelling kan betalen. 4 weken later zijn de flowform en aanvullende bestellinegn klaar.Summer 2020 Ernst supervises a modeling workshop on the Foundation Stone.

Workshop is in Eindhoven, The Netherlands.  To participate, you can possible use Airport Eindhoven.

Ernst Cats is an independent sculptor and has his studio in Eindhoven. In the 200 m2 space immediately adjacent, we are working on the Grondsteen. Ernst also supervises workshops there every year. For a long time he also made developments and productions with his ceramic work on the basis of mathematical and geometric models. Oloid and Pentagon dodecahedron have been central in the past 4 years.
 In the Foundation workshop we make a Pentagon dodecahedron. We use modeling clay,
Glazes and special ceramic tools. In this website, section Oloid & Pentagon you can see more of these artworks.
What does this Ground Stone workshop gives you? Read on at the bottom of this document.

Workhop is from Friday 31 July to Thursday 6 August.

Workshop consists of 2 parts.

Part 1 Friday + Saturday. Costs € 145,-

If you can only follow part 1, you can have your model finished for a fee. Costs depend on how far you are with the model.  Maximum extra € 75,-

Part 2 Monday to Thursday. Costs € 75,-

You must have already followed part 1. See extensive program.

 The workshops are in the Kruisruimte, Generaal Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven.

Costs for the workshop part 1 and part 2 are € 220, - This includes ceramic heating costs and glaze for 1 workpiece. Workpiece may not be larger than 25 cm wide / high. Tile template is made available for use. Coffee and tea and soft drinks are included. You can bring your own lunch or we regulate some catering.

Payments on NL76INGB 0001 0423 72 t.v. E J Cats. To confirm your registration you pay € 50.

You can register with all requested information on the menu: "Workshop Foundation Stone". See the top of the bar. So not at the bottom of "Comments". You can also register by telephone: 06 50 49 46 14. After payment of € 50, - you are definitely registered.

SLEEPING

You can arrange accommodation yourself. You can spend the night in the Kruisruimte. There are beds for 2 participants, sanitary and kitchen. You can spend the night outside the Kruisruimte in your own Camper on a closed site. Sanitary & kitchen available. Call or email Ernst for permission.

Workshop building stone in ceramics.

This Foundation Sone has the shapes of a Dodecahedron.

The name dodecahedron refers to the shape, a figure with twelve pentagonal planes of equal dimensions, together they form a sphere.

 Composition of the forms of the model carry a cosmic privacy and at the same time a connection to all the extremes of the universe. It confirms and consolidates an initiative of a (new) company. Dimensions of the completed model of this workshop are 25 cm high and 25 cm wide.

 A Dodecahedron is a spatial model and has 12 planes. Each plane has 5 corner points. All 12 faces have the same shape and size. The surfaces build an all-round symmetrical shape. Each surface points to its own part of the space.

Programa workshops grondsteen 2020

Deel 1 Workshop

 Vrijdag avond 

19.00 – 21.30 uur

 0)     Kennismaking groep deelnemers. Korte inleiding docent

 1)     Op gipstafel een 5-hoek tegel maken met boetseerklei op een gipstafel.  De voor de workshop speciaal gemaakte 5-hoek mal gebruiken. Deze mal vullen, aanstampen en egaliseren. Direct uit mak halen en tegel netjes afwerken.  

2)     12 tegels maken. + 1 tegel met (eventueel) opening + extra deksel

3)     Tegels tot leerhard laten drogen (zonneschijn, Keramiek Oven of Magnetron)

4)     Tegels goed bewaren en in vochtdicht plastic inpakken.

Zaterdag 

 10.00 – 16.00 uur

 5)     Afwerken tegels. Polijsten met halfedelsteen. 

6)     De leerharde tegels samenvoegen in model Dodecaëder. Bij opstaande tegels ondersteuning plaatsen met houten latten.

7)     Met speciale hoekstukken uit klei het model opbouwen. Hoekstukken maken uit gipsmal.

8)     Kies één tegel voor bodem. Hierop staat model in de keramiekoven.  Gat in bodemtegel boren voor een toegang naar de binnenruimte.  Plaats op grondvlak 3 voetjes. Deze voetjes krijgen geen glazuur. 

9)      Naden bijwerken, eigen deelnemer nummer en initialen in grondtegel klei vastleggen. Model drogen.

10)  Stookformulier invullen met je naam en nummer. Keuzes aanstrepen voor aangeboden bewerkingen.

Zondag

Zondag geen workshop. Modellen drogen.  Alle vocht moet verdwijnen

 Zondag geen workshop 

        Deel 2 Workshop

Maandag

7)  Deelnemers van deel II kunnen hun model afwerken. 100% droge modellen in de keramiekoven plaatsen. Start biscuit stook.  900 º C 

Bij voldoende tijd komende dagen kun je ook in samenspraak met Ernst besluiten een nieuw model dodecaëder maken. 

 Dinsdag 

8)     Gestookt modellen uit de oven halen en jouw model schuren.  

9)     Kiezen uit niet glazuren, wel glazuren, welke glazuurbrand Nr. 11, 12, of 13.

Glazuur met kwast opbrengen (Kies Kleuren uit Botz glazuur)

10)  Inrichten keramiekoven met modellen + deksel voor glazuurbrand.

11)  Glazuurbrand 1250 º C

12)  Glazuurbrand 1050 ºC

13)  Raku glazuurbrand    1000 º C

Woensdag  

14)   Modellen uit afgekoelde oven halen.  

Donderdag 

15)  Afgekoelde ophalen. Glazuurbrand waarderen. Deelnemers in eindgesprek.

 

 

workshop flowforms mei en augustus 2021

WORKSHOP FLOWFORMS  

Vind jezelf in je eigen vorm in jouw Flowform

 Workshop Flowforms o.l.v. Ernst Cats, Inge Vanhoof en Astrid Breg

Op wereldniveau toont zich een niet meer te stoppen beweging die ons allen (be)treft.                                                                                                                                                                                                                                                                     In deze turbulente tijd is het idee ontstaan om de workshop "Flowforms"uit te breiden. Sinds 30  jaar is deze workshop het stokpaardje van de Nederlandse kunstenaar Ernst Cats, uit te breiden. Samen willen wij op ver-kenning gaan naar nieuwe wegen. In deze periode van niet-weten bieden wij steun om weer stabiliteit, houvast en bedding te vinden. 

Hoe gaan we te werk?                                                                                                        

Voordat we aan de eigenlijke flowform beginnen, krijg je voorbereidende oefeningen aangeboden die jouw waarneming wakker in 'het hier en nu' brengen. Na het je eigen maken van de klei, maak je kleine 3-dimensionele vormen en ontdek je de specifieke kenmerken ervan. Tussendoor voorzien we feedback momenten, waarin je je ervaring kan uitwisselen en zelf andere perspectieven krijgt aangereikt.  Het doel van deze uitwisselingen is het met en van elkaar leren. Een creatief proces komt op gang: je verbindt het werken met klei met dat wat er zich in jouw binnenste afspeelt. Jouw in-drukken komen tot uit-drukking en er ontstaat een wisselwerking tussen beide.                                                                                                                                                      Dan maak je onder begeleiding je eigen flowform: van Ernst leer je de technisch correcte uitvoering van deze vorm zodat het water op verrassende wijze ritmisch gaat dansen. Inge en Astrid leggen verbindingen met de voorafgaande oefeningen zodat ook jouw 'innerlijke dans' zichtbaar wordt, die zich spiegelt in jouw flowform.

Op het einde van de workshop kan je jouw model naar wens keramisch door Ernst laten afwerken, zodat je thuis verder kunt genieten van deze dans.

Voor wie?                                                                                                    

Zoek jij in deze nieuwe tijd meer verbinding met jezelf? Met anderen? Wil jij de evenwichtige dynamiek van de flowform ook in jezelf vinden? Wil jij jouw gezichtsveld veruimen en handelen vanuit  zelfstandigheid? Ben jij benieuwd hoe een creatief proces de eigen innerlijke wereld toont? Wil jij van hieruit nieuwe wegen ontdekken....?

Praktisch:                                                                                     

Vrijdag 27 augustus 2021: aankomen vanaf 16u30

17u: inleiding, gevolg door maaltijd met soep en brood.

18 tot 21.00 uur: waarnemingsoefeningen en ontspannen werken met klei.                                                                                                                                                                                                               

Zaterdag 28 augustus  2021: van 10 tot 16 uur

vervolg vrijdag en maken van eigen flowform.  

Lunch in de middagpauze (inbegrepen) - avond is vrij                                                                                                                                                                                                                                       

Zondag 29 augustus 2021: van 10 tot 13 uur

Afmaken van de flowform, afsluiten met koffie/thee                                                                                                                                                             

Waar? 

In de Kruisruimte, Generaal Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven. "Atelier Watergeus" atelier van Ernst Cats.

Onder begeleiding van:

Ernst Cats, kunstenaar

Astrid Breg, biografisch coach

Inge Vanhoof, lichaam + kunst + therapeute

Bijdrage; 250 Euro; materiaal, begeleiding, soep (vrijdag), lunch (zaterdag, beide biologisch) en koffie / thee inbegrepen.

Betaling op NL87 KNAB 0501 2309 98 t.n.v. Zinnenste Buiten in biografiek. Om zeker te zijn van je inschrijving kun je een aanbetaling van € 50,- overmaken. Annuleringkosten 4 weken voor workshop € 25,-. Na betaling ben je definitief ingeschreven.

Uiteraard houden wij rekening met de maatregelen die op dat moment van kracht zijn. Indien de workshop niet kan plaatsvinden kun je ervoor kiezen je inschrijvingsgeld terug te ontvangen of deel te nemen aan een workshop in 2022.

Info en inschrijving bij Ernst of Astrid:

Bij Ernst kies in deze website "Aanmelding" 

Voor info Ernst: 06 504 946 14

Bij Astrid astrid@zinnenstebuiten.nl

Info Astrid: 06 144 545 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wij kijken uit naar jouw deelname!

Met warme groeten,

Ernst, Inge, Astrid.

PS: ken je nog iemand die geïnteresseerd is? Stuur deze info dan graag verder!

OVERNACHTEN 

Overnachting kun je zelf regelen. In de kruisruimte kan men overnachten. Er zijn bedden voor 2 deelnemers, sanitair en keuken. Je kunt buiten de Kruisruimte overnachten in je eigen Camper op een avond/nacht afgesloten terrein. Sanitair & keuken aanwezig. Kosten zijn € 15,- per nacht. Bel of mail Ernst voor toestemming

Bel voor meer informatie 06 50 49 46 14

In July and August 2020. Ernst gaf two consecutive workshops in Eindhoven, The Netherlands. You can possible use Airport Eindhoven.


Beginner July 24-25.
Advanced July 27-29.

Workshop Beginner, July 24-25.  Workshop Beginner 31 July / 1 August. 


How the workshops usually take place:

The workshops are in the Kruisruimte, Generaal Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven.
Workshop beginner has 3 half-days with lunch on Saturday. Relaxed sculpting with clay and water. All forms are round here: Becoming familiar with the 3 dimensions and their mutual tensions. It is the technical and artistic application of forms that make the water dance rhythmically in a surprising way. We want to follow the water flow carefully, because it shows you how your work develops in the workshop. Finally your work will succeed. Ernst provides professional advice and assistance.

Beginners start on Friday from 7:00 pm to 9:30 pm and Saturday we work from 10:00 am to 4:00 pm. Lunch during the lunch break. Costs for Friday + Saturday are € 145, - This includes coffee and tea and an extensive lunch on Saturday
The progress is Monday through Wednesday. From 10 am to 4 pm. We choose meals together. Costs for Monday, Tuesday and Wednesday are € 255. Beginners from July 24 to 25, 2020 pay for advanced only € 175.
Payment on NL76INGB 0001 0423 72 t.v. E J Cats.
If you want to be sure of your place, you can make a reservation with a deposit of € 50. Cancellation costs up to 4 weeks for workshop € 25.

Flowforms are scales in which flowing water fluctuates back and forth in a swinging way. The water flows out over the dish and also makes a double swirling movement across this flow. An ebb and flow rhythm arises with swirls turning left and right. This gives you a joyful feeling when you see and hear that the water is dancing and is thus completely in its own element.
In this workshop we make a model of modeling clay. Through flowing water we learn to discover how the rhythmic movements can arise. We look together and try to make it as attractive as possible. With modeling clay you build a simple model yourself based on the principles indicated by Ernst. With the test flows of the model you see how the forms influence the development of the rhythmic and swirling water movement. Afterwards you have a flowform in wet clay. You can take this with you. But you can also have it made sustainable by Ernst. He will dry the models, prepare ceramic, firing and glazing. This costs € 50 per model. A few weeks later these are ready and you can pick it up.

You want your sustainably made model to flow at home. You do not have to install the flowform yourself. With an extra order you can have your flowform flow directly at home. (Homeflow. Film on website) Your flowform is placed on a large ceramic dish together with a special holder. A water supply with pump and soundproofing facilities are also available. Prices will be announced at the workshop.

Kruisruimte expositie

 SMPLY CMPLX 8.0

Het is een traditie, de jaarlijks terugkerende herfstexpositie in Kruisruimte van Stichting Complex waar recent werk wordt getoond van de binnen het Complex werkende kunstenaars. De expositie geeft een goed overzicht van de uiteenlopende disciplines en talenten die daar vertegenwoordigd zijn. 
De expositie, getiteld SMPLY CMLX 8.0 wordt  zaterdag 10 oktober om 15 uur geopend.

Een van kunstwerken van Ernst aldaar op de expo is te zien op foto hierboven. Het keramische beeld heet Cojona Fear and Sorrow

Na de schrikwekkend maand maart 2020 door het Cojonavirus, is er een geraffineerde tweedeling ontstaan tussen de bemoeienissen van overheid en vele mensen in Nederland.

Er is angst voor de virusziekte en toenemende vrees voor de sociale en economische schade die de regels hebben doen ontstaan. Over de hele wereld doet zich eenzelfde splitsing voor. Nu 7 maanden verder is het overduidelijk dat het virus en de opgelegde overheid maatregelen in grote wanverhouding staan. Dit brengt mensen die zelfstandig willen nadenken en onderzoeken in grote verbazing en verwarring.  

Welkom bij

Kunst Expo

Eindhoven!

Op zaterdag 5 & zondag 6 september 2020 staat Eindhoven weer volop in het teken van schilderkunst, sculpturen, fotografie, sieraden, design en vormgeving. Kunstenaars en ontwerpers bieden je tijdens deze expositie in Eindhoven een verrassende kijk in de creatieve wereld.

Deze 8e editie wordt gehouden in De Kruisruimte. Een representatieve en multifunctionele publieksruimte primair bedoeld voor exposities, presentaties, concerten, workshops en culturele evenementen. De expositie is voor iedereen gratis toegankelijk.

Openingstijden: 12:00-19:00

Kruisruimte expositie 2019

 SMPLY CMPLX 7.0

Inmiddels een traditie, de jaarlijks terugkerende herfstexpositie in Kruisruimte van Stichting Complex waar recent werk wordt getoond van de binnen het Complex werkende kunstenaars. De expositie geeft een goed overzicht van de uiteenlopende disciplines en talenten die daar vertegenwoordigd zijn. 
De expositie, getiteld SMPLY CMLX 7.0 wordt op zaterdag 28 september om 15 uur geopend.

 Tijdens de opening wordt er muziek gemaakt door Phemian drie jonge muzikanten. 

Tijdens de expositie in Kruisruimte zijn er verschillende activiteiten : 
Vrijdag 4 okt van 20.00 tot 21.30uur: “schrijverscollectief Eindhoven” met poëzie en muziek. 

Zaterdag 5 en Zondag 6 okt is het ook Atelierroute Eindhoven en zijn er 6 ateliers open in het Complex.
Leuk als je komt , tot ziens

Kruisruimte expositie 

 SMPLY CMPLX 7.0

Inmiddels een traditie, de jaarlijks terugkerende herfstexpositie in Kruisruimte van Stichting Complex waar recent werk werd getoond van de binnen het Complex werkende kunstenaars. De expositie gaf een goed overzicht van de uiteenlopende disciplines en talenten die daar vertegenwoordigd zijn. 
De expositie, getiteld SMPLY CMLX 7.0 werd  zaterdag 28 september om 15 uur geopend.

 Tijdens de opening wordt er muziek gemaakt door Phemian drie jonge muzikanten. 

Tijdens de expositie in Kruisruimte waren er verschillende activiteiten : 
Vrijdag 4 okt van 20.00 tot 21.30uur: “schrijverscollectief Eindhoven” met poëzie en muziek. 

Zaterdag 5 en Zondag 6 okt was het ook Atelierroute Eindhoven en waren 6 ateliers open in het Complex.

Workshop Flowforms in de Hofakker 2019

De gelegenheid doet zich voor deze zomer nog een workshop Flowforms boetseren te volgen. Deze workshop is op vrijdag 16 en en zaterdag 17 augustus 2019.

Plaats is nabij Zutphen. Begeleider is mijn vriendin en assistent flowform docent Floor de Boer. Keramische afwerking van deze workshop is in handen van Ernst. Mogelijk komt Ernst in Vorden zaterdag assisteren. Zie verder onderstaande tekst.

Flowform; revitaliserend voor mens en natuur

Workshop o.l.v. Floor de Boer.

Buiten temidden van de prachtige natuur gaan we, na de succesvolle zomerworkshop van vorig jaar, weer aan de slag met water en klei. We verbinden ons met het waterelement, de levende stroom, die overal om ons heen is; de scheppende wereld.

Het is een feest met water en klei te werken en tenslotte na intesief werken te zien, hoe het water een lemniscaatbeweging gaat maken en tenslotte met kleine aanpassingen zelfs kan gaan dansen!

Bovendien revitaliserend voor mens en natuur!

Tijd: vrijdgavond van 19.00- 21.00 uur en zaterdag van 10.00- 17.00 uur

Kosten; € 120,00 (incl. zat. lunch, excl. stoken/ glazuren) U steunt hiermee tevens VS de Hofakker.

Reductie mogelijk. Betaling bij aanvang van de workshop.

Opgave via mail of telefoon.

Maximaal aantal deelnemers: 9

Staatsvrije Vrije School de Hofakker
Veldwijkerweg 1,7251 HE Vorden

06 4830 2163

 floor.boer@live.nl

Kunst Expo Eindhoven juli 2019

 Kruisruimte Eindhoven

Twee dagen gevuld met een vrolijke bijeenkomst van kunstenaars en gasten.  Je vindt daar beeldende kunst, muziek en lekker eten en drinken.

Ernst heeft hier enkele voorbeelden van zijn kermamische sculpturen en flowforms. 

Hij geeft een voorbeeld en uitleg wat de workshop flowforms voorstelt.

Tevens verteld Ernst de mogelijheid onder zijn begeleiding zelf een kunstzinnig toestel te bouwen die de voor jou schadelijke   electromagnetische stralingen van 5 G kan minimaliseren. 

Initiatief en organisatie Expo: Richard Blindenburg   
Deze nieuwsbrief: Ernst Cats
 ernstrishi@gmail.com 
http://flowforms.123website.nl

Workshop flowforms Eindhoven 2019

2019 gaf Ernst in mei twee workshops in Eindhoven.  (Workshop Zuid-Limburg is gecancelled) Een workshop beginner en Workshop gevorderd.

Workshop flowform beginner heeft 3 dagdelen met lunch op zatedag.  Ontspannen boetseren met klei en water. Vertrouwd raken met  3 dimensie-vormen en hun onderlinge spanningen. De technische en kunstzinnige toepassing van vormen die het water op verrassende wijze ritmisch laat dansen. De waterstroom nauwkeurig volgen want deze laat zien hoe jouw werk zich in de workshop kan ontwikkellen. Het zal zeker slagen want Ernst geeft ieder moment professioneel advies en hulp.  

 Beginner start op een vrijdag van 19 00 - 21 30 uur en zaterdag werken wij van 10 00 tot 16 00 uur. Lunch in de middagpauze. Gevorderd zal zijn op de daarop volgende   maandag t/m woensdag  Dagen van 10 00 tot 16 00 uur.  Maaltijden samen kiezen. (bij voldoende deelnemers maaltijden in workshopruimte) Avond is vrij.

 De workshops zijn in de Kruisruimte, Generaal Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven. Kosten voor de workshop vrijdag + zaterdag zijn € 135,- Dat is inclusief koffie en thee en zaterdag een uitgebreide lunch. Kosten voor de extra week  zijn € 245,- Beginners van mei 2019 betalen voor gevorderd € 165,-   

Je kunt je aanmelden  met alle gevraagde gegevens op het  menu:  "Inschrijven". Zie boven op de balk. Dus niet onderaan bij "Opmerkingen". Je kunt je ook aanmelden per telefoon: 06 50 49 46 14. Na betaling ben je definitief aangemeldt.   NL76INGB 0001  0423 72  t.n.v. E J Cats. Om zeker te zijn van uw inschrijving kunt u ook een aanbetaling van  € 50,- overmaken. Annuleringkosten 4 weken voor workshop € 25,-.

OVERNACHTEN 

Overnachting kun je zelf regelen. In de kruisruimte kan men overnachten. Er zijn bedden voor 2 deelnemes, sanitair en keuken. Je kunt buiten de Kruisruimte overnachten in je eigen Camper op een afgesloten terrein. Sanitair & keuken aanwezig. Bel of mail eerst mij wanneer je dit wilt doen.

 Programma beginner: Kennismaking en demonstratie flowforms. Oefeningen effectief boetseren. Ontwerp van de 2-schaler flowform.  Streven is een ritmisch swingende dans voordat het water uitstroomt. Vormen van de schaal beïnvloeden de beweging.  

 Programma gevorderd:   Kennismaking variaties flowform. 1-schaler. 3-schaler, Vortex flowform. Boetseren van een variatie.  Mogelijk afwerken van jouw ontwerp beginner.

Demonstraties waardebepaling flowform en water.

Bel voor meer informatie 06 50 49 46 14

 Wat doe ik in de workshops en wat is het resultaat?

Flowforms zijn schalen waarin stromend water op een swingende wijze heen en weer schommelt. Het water stroomt over de schaal verder maar  maakt tevens dwars op deze stroming twee wervelende bewegingen.  Hier ontstaat een ritme. Van linksom naar rechtsom draaiend. Dit geeft je een gevoel dat dt water danst en helemaal in haar eigen element is.

Wij maken in deze workshop een flowformmodel van boetseerklei. Met stromend water ontdekken wij hoe de ritmische bewegingen kunnen ontstaan en proberen deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met boetseerklei bouw je zelf een eenvoudig model aan de hand van de door Ernst aangegeven principes. Bij het proefstromen van het model zie je hoe de vormen van invloed kan zijn op het ontstaan van de ritmische en wervelende waterbeweging. Na afloop heb je een flowform in natte klei. Deze kan je duurzaam laten maken door Ernst. Hij zal de modellen drogen, keramisch voorbereiden, stoken en glazuren. Dit kost € 50,- per model. 3 weken later zijn deze klaar. 

Je hoeft de flowform niet zelf te installeren. Met een extra bestelling kan je jouw flowform thuis direct doen stromen. (zie hieronder film) De flowform wordt met speciale houder op een grote keramische schaal geplaatst. Ook een watertoevoer met pomp en eventueel storend geluidwerende voorzieningen zijn aanwezig. Prijzen worden t.z.t. op de website bekend gemaakt.

 Programa beginner

PROGRAMMA VRIJDAG 17 MEI

Inloop met koffie en thee
Kennismaking deelnemers. Uitdelen van individueel nummer

Introductie flowforms en waarnemen van actieve modellen

Kennismaking met boetseerklei en eerste oefening met opdracht boetseren 

Praktische handleiding hoe boetseer ik een flowform en wanneer zal ik deze testen met stromend water

Boetseren van eigen model.

Bekijken van elkaars modellen en eerste evaluatie  


Wat zijn de mogelijkheden de flowform duurzaam te maken? Perspectieven van het gebruik van flowforms en van je eigen model. Hoe ga ik mijn flowform thuis installeren. Wat heb ik daarbij nodig en wat kan ik in de workshop zelf daarvoor maken of laten maken? Voorstellen en vragen.

Afsluiting 

PROGRAMMA ZATERDAG 18 MEI 2019

Aanvullende informatie flowform boetseren en proefstromen flowforms. Naar keuze boetseren van bijbehorende onderdelen. Watertoevoer. Rooster. Grote waterschaal in mal boetseren. Steunring boetseren

Boetseren flowforms en toebehoren

Uitgebreide lunch 

Voltooien van jouw modellen. Keramisch voorbereiden. 

Invullen van jouw Stookformulier. Welke modellen stoken. Uitgekozen glazuren. Extra bestellingen. Betalingen vooraf.

Evaluatie workshop in de groep deelnemers.

Sluiting

English Workshop Flowforms 2019

Ernst gave with much succes 2 workshops in Eindhoven, in May, 17/18 and 20 - 22.  

Please follow this website to discover the next workshop.

(Out of necessity the Workshop Kerkrade 23/24 August is cancelled ) 

The workshop will stimulate you to make the form of your own model flowform  smooth and with a fascinating water swing. With support of your own skills you will be introduced in the disciplines of the workshop: Easy modelling with clay. Getting insight into the 3 dimension-forms and their mutual relations. Learn the technical and artistic applications of shapes that make the water rhythmically dance. During the workshop the water shows us how the work develops

Workshop "beginner" and Workshop "advanced"

Beginner is open to everyone. Advanced will receive participants who made already a beginner in 2019 or earlier. If you have followed a workshop earlier than 2018, please note year and location. Beginner is on a Friday 14 00 - 21 30 and a Saturday 17 May, 10 00 to 16 00 u Coffee / tea and evening meal. Saturday a lunch is included.

Advanced is Monday, Tuesday, Wednesday. Days are from 10 00 to 16 00 hours. Including coffee/tea. Lunch and evening meals are also included in the program.

The workshops are in the Kruisruimte, General Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven, Netherlands.

Costs for beginner are € 135, -

Costs for advanced are € 245, - Beginners of 11/12 may 2018 pay € 165, -

Log in with all the requested information on the menu: "Application". See the top of the bar. So not at the bottom of "Comments". You can also register by phone: 06 50 49 46 14. Or by mail: ernstcats@zonnet.nl  After payment you are definitively registered. NL76INGB 0001 0423 72 E J Cats. To be sure of your registration you can also transfer a deposit of € 50, -. Cancellation costs 4 weeks before workshop € 25, -.

After payment you are definitively registered.  NL76 INGB 0001 0423 72    E J Cats

Overnight stay in Kruisruimte: 2 beds are availabe. With sanitair and kitchen. Outside Kruisruimte you can stay the night with your Camper on a closed parking. Sanitair and kitchen nearby.  Please mail me in advance. ernstcats@zonnet.nl  Phone: +31 650 49 46 14 In the city you find Hotels with € 45,- / night.

 Program beginner

 Demonstration flowforms.  Working with clay.  Modelling of a 2-scale flowform.  Start to make a rhythmically swinging water dance and a pulsing out stream. You can experience the sensibility of streaming water. At the end of the 2nd day you made a nice and well flowing flowform in wet modelling clay. You can take this home or have it made burned and glazed by Ernst

Program advanced.

 We will see variations of the flowform. 1-scale. 3-scales. Vortex. Start modelling the variation of your choice. Possibly finishing your beginner design. Valuation of  flowforms and of water. We will visit the large flowform cascades on the water cleaning and the new flowform fish cascade. Both in Soerendonk. (20 km from Eindhoven) At the end of 3rd day you have made a flowform in wet clay of your chosen model.  Choose to save this in ceramic processing by Ernst.

How can I make a flowform and what is the result?

 Flowforms are scales in which running water swings back and forth in a swinging way. The water flows further along the scale but also makes two swirling movements transverse to this flow. Here a rhythm is created. Turning from left to right. This gives you a feeling that dt water is dancing and completely in its own element.

In the workshop we make a flowform by modeling clay. With flowing water we discover how the rhythmic movements can arise and try to make them as attractive as possible. With modeling clay you build a simple model yourself based on the principles indicated by Ernst. In the pilot flows of the model you can see how the shapes can influence the origin of the rhythmic and swirling water movement. Afterwards you have a flowform in wet clay. You can have this made sustainable by Ernst. He will dry the models, ceramic preparations, firing and glazing. This costs € 50 per model. After 3 weeks you pick up your model. Shipping the model to your adres is possible. 

You do not have to install the flowform yourself. With an extra order you can immediately flow your flowform at home. The flowform is placed on a large ceramic dish with a special holder. Also a water supply with pump and possibly disturbing sound-proofing facilities are present. Prices will be announced during the workshop.

Kurs Flowforms Plaztizieren 2019

Workshops Eindhoven 17 -18 und 20 - 22 Mai ist mit 16 Teilnehmer und viel glück beendet.

Folgen Sie bitte der Website für neue Workshops.

Workshop Kerkrade 23./24. August 2019 ist wegen Notfalls abgesagt.

Die Workshops Eindhoven finden in der Kruisruimte, General Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven, Niederlande, statt.

Die Kosten für Anfänger betragen € 135,-

Die Kosten für Fortgeschrittene betragen € 245,-.  Anfänger oder 11/12 Mai 2018 zahlen 165 €

Sie können sich mit allen angeforderten Informationen im Menü registrieren: "Anmelden". Siehe oben in der Bar. Also nicht am Ende von "Comments". Sie können sich auch telefonisch anmelden: 0031 650494614

Was ist eine Flowform? 

Die Flowforms sind schöne Schalen in denen und damit eine Stimmung von Frieden und Entspannung vermitteln können. Das Wasser strömt in Überraschender Weise hin und her wie bei einem schlagenden Herzen. Das einströmende Wasser bewegt sich nach links und nach rechts und macht dabei Formen einer liegenden Acht und kommt aus der Schale als ein pulsierenden Strom. In ihrer Dynamik und Vielfalt geben die Flowforms viele Möglichkeiten von künstlerischen, therapeutische und technische Anwendungen. Die Strömungen der Flowforms erzeugen messbare Energieeffect, die der Betrachter als belebend empfindet und die die Lebenskräfte anregen.

Wasser

Untrennbar ist unser Dasein mit dem Wasser verbunden. Es ist ein integraler Bestandteil unserer Umgebung und Existenz, und wo immer etwas geschieht ist Wasser ein immerwährender Begleiter. Auch die globalen Naturereignisse haben viel mit dem Wasser zu tun: Die Erde wärmt sich weiter auf, der Wasserstand steigt, das Klima ändert sich. Notlosungen zur Bekämpfung der schädliche Einflüsse sind weniger CO2 Ausstoß, Erhöhung der Deiche, Trinkwasser sicherstellen, Flüssen mehr Raum geben. Insgesamt scheint es immer notwendiger das Wasser wahr zu nehmen und zu pflegen

Workshop

Mit Ton Plastizieren und überprüfen wir selber eine kleine Flowform und stimmen den Wasserlauf gemeinsam ab, bis ein harmonisches Schwingen entsteht. Die Wasser Bewegung kann in dem Modelle in einer dynamischen Pendelbewegung entstehen, die mit etwas Fingerspitzengefühl beim Modellieren in einen rhythmisch, klingende Pulsation 

Strahlungsneutralisator

Heute sind wir von Strahlung umgeben. Wifi, digitale Tafel, Smartphone, Laptop, TV, Tablett, Deckt-Telefon, Babyphone, Adapter-Smart-Meter, Standby-Geräte und drahtlose Geräte. Flowform wirkt als Strahlungsneutralisator, um den negativen Einfluss elektromagnetischer Strahlung auf unseren Körper zu beseitigen. Wir geben die Möglichkeit selber zu Hause die Flowform zu installieren und ungeeignete und störende Energien zu neutralisieren

Um sich anzumelden, wählen Sie bitte Ihren Workshop aus.

Schreiben Sie Ihre Informationen unten in die Kästchen mit allen 8 Punkten und klicken Sie aufSenden.

Anmeldung:

                                   1) Workshop 1 (Freitag + Samstag) Ja oder Nein

                                   2) Workshop 2 (Montag, Dienstag, Mittwoch) Ja oder Nein

                                   3) Geschlecht

                                   4) Vorname und Nachname

                                   5) E-Mail-Adresse

                                   6) Heimatadresse

                                   7) Postleitzahl, Ort und Land

                                   8) Telefon & Handy