Kruisruimte expositie 2019

 SMPLY CMPLX 7.0

Inmiddels een traditie, de jaarlijks terugkerende herfstexpositie in Kruisruimte van Stichting Complex waar recent werk wordt getoond van de binnen het Complex werkende kunstenaars. De expositie geeft een goed overzicht van de uiteenlopende disciplines en talenten die daar vertegenwoordigd zijn. 
De expositie, getiteld SMPLY CMLX 7.0 wordt op zaterdag 28 september om 15 uur geopend.

 Tijdens de opening wordt er muziek gemaakt door Phemian drie jonge muzikanten. 

Tijdens de expositie in Kruisruimte zijn er verschillende activiteiten : 
Vrijdag 4 okt van 20.00 tot 21.30uur: “schrijverscollectief Eindhoven” met poëzie en muziek. 

Zaterdag 5 en Zondag 6 okt is het ook Atelierroute Eindhoven en zijn er 6 ateliers open in het Complex.
Leuk als je komt , tot ziens

 

 

 

Workshop Flowforms in de Hofakker 2019

De gelegenheid doet zich voor deze zomer nog een workshop Flowforms boetseren te volgen. Deze workshop is op vrijdag 16 en en zaterdag 17 augustus 2019.
Plaats is nabij Zutphen. Begeleider is mijn vriendin en assistent flowform docent Floor de Boer. Keramische afwerking van deze workshop is in handen van Ernst. Mogelijk komt Ernst in Vorden zaterdag assisteren. Zie verder onderstaande tekst.

Flowform; revitaliserend voor mens en natuur

Workshop o.l.v. Floor de Boer.

Buiten temidden van de prachtige natuur gaan we, na de succesvolle zomerworkshop van vorig jaar, weer aan de slag met water en klei. We verbinden ons met het waterelement, de levende stroom, die overal om ons heen is; de scheppende wereld.

Het is een feest met water en klei te werken en tenslotte na intesief werken te zien, hoe het water een lemniscaatbeweging gaat maken en tenslotte met kleine aanpassingen zelfs kan gaan dansen!

Bovendien revitaliserend voor mens en natuur!

Tijd: vrijdgavond van 19.00- 21.00 uur en zaterdag van 10.00- 17.00 uur

Kosten; € 120,00 (incl. zat. lunch, excl. stoken/ glazuren) U steunt hiermee tevens VS de Hofakker.

Reductie mogelijk. Betaling bij aanvang van de workshop.

Opgave via mail of telefoon.

Maximaal aantal deelnemers: 9

Staatsvrije Vrije School de Hofakker
Veldwijkerweg 1,7251 HE Vorden

06 4830 2163

Kunst Expo Eindhoven juli 2019

 Kruisruimte Eindhoven

Twee dagen gevuld met een vrolijke bijeenkomst van kunstenaars en gasten.  Je vindt daar beeldende kunst, muziek en lekker eten en drinken.
Kom kijken en luisteren !
Ernst heeft hier enkele voorbeelden van zijn kermamische sculpturen en flowforms. 
Hij geeft een voorbeeld en uitleg wat de workshop flowforms voorstelt.

Tevens verteld Ernst de mogelijheid onder zijn begeleiding zelf een kunstzinnig toestel te bouwen die de voor jou schadelijke   electromagnetische stralingen van 5 G kan minimaliseren. 

Initiatief en organisatie Expo: Richard Blindenburg   
Deze nieuwsbrief: Ernst Cats
 ernstrishi@gmail.com 
http://flowforms.123website.nl

Workshop flowforms Eindhoven 2019

Workshop flowform beginner heeft 3 dagdelen met lunch op zatedag.  Ontspannen boetseren met klei en water. Vertrouwd raken met  3 dimensie-vormen en hun onderlinge spanningen. De technische en kunstzinnige toepassing van vormen die het water op verrassende wijze ritmisch laat dansen. De waterstroom nauwkeurig volgen want deze laat zien hoe jouw werk zich in de workshop kan ontwikkellen. Het zal zeker slagen want Ernst geeft ieder moment professioneel advies en hulp.  

 Beginner start op een vrijdag van 19 00 - 21 30 uur en zaterdag werken wij van 10 00 tot 16 00 uur. Lunch in de middagpauze. Gevorderd zal zijn op de daarop volgende   maandag t/m woensdag  Dagen van 10 00 tot 16 00 uur.  Maaltijden samen kiezen. (bij voldoende deelnemers maaltijden in workshopruimte) Avond is vrij.

 De workshops zijn in de Kruisruimte, Generaal Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven. Kosten voor de workshop vrijdag + zaterdag zijn € 135,- Dat is inclusief koffie en thee en zaterdag een uitgebreide lunch. Kosten voor de extra week  zijn € 245,- Beginners van mei 2019 betalen voor gevorderd € 165,-   

Je kunt je aanmelden  met alle gevraagde gegevens op het  menu:  "Inschrijven". Zie boven op de balk. Dus niet onderaan bij "Opmerkingen". Je kunt je ook aanmelden per telefoon: 06 50 49 46 14. Na betaling ben je definitief aangemeldt.   NL76INGB 0001  0423 72  t.n.v. E J Cats. Om zeker te zijn van uw inschrijving kunt u ook een aanbetaling van  € 50,- overmaken. Annuleringkosten 4 weken voor workshop € 25,-.

OVERNACHTEN 

Overnachting kun je zelf regelen. In de kruisruimte kan men overnachten. Er zijn bedden voor 2 deelnemes, sanitair en keuken. Je kunt buiten de Kruisruimte overnachten in je eigen Camper op een afgesloten terrein. Sanitair & keuken aanwezig. Bel of mail eerst mij wanneer je dit wilt doen.

 Programma beginner: Kennismaking en demonstratie flowforms. Oefeningen effectief boetseren. Ontwerp van de 2-schaler flowform.  Streven is een ritmisch swingende dans voordat het water uitstroomt. Vormen van de schaal beïnvloeden de beweging.  

 Programma gevorderd:   Kennismaking variaties flowform. 1-schaler. 3-schaler, Vortex flowform. Boetseren van een variatie.  Mogelijk afwerken van jouw ontwerp beginner.

Demonstraties waardebepaling flowform en water.

Bel voor meer informatie 06 50 49 46 14

 Wat doe ik in de workshops en wat is het resultaat?

Flowforms zijn schalen waarin stromend water op een swingende wijze heen en weer schommelt. Het water stroomt over de schaal verder maar  maakt tevens dwars op deze stroming twee wervelende bewegingen.  Hier ontstaat een ritme. Van linksom naar rechtsom draaiend. Dit geeft je een gevoel dat dt water danst en helemaal in haar eigen element is.

Wij maken in deze workshop een flowformmodel van boetseerklei. Met stromend water ontdekken wij hoe de ritmische bewegingen kunnen ontstaan en proberen deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met boetseerklei bouw je zelf een eenvoudig model aan de hand van de door Ernst aangegeven principes. Bij het proefstromen van het model zie je hoe de vormen van invloed kan zijn op het ontstaan van de ritmische en wervelende waterbeweging. Na afloop heb je een flowform in natte klei. Deze kan je duurzaam laten maken door Ernst. Hij zal de modellen drogen, keramisch voorbereiden, stoken en glazuren. Dit kost € 50,- per model. 3 weken later zijn deze klaar. 

Je hoeft de flowform niet zelf te installeren. Met een extra bestelling kan je jouw flowform thuis direct doen stromen. (zie hieronder film) De flowform wordt met speciale houder op een grote keramische schaal geplaatst. Ook een watertoevoer met pomp en eventueel storend geluidwerende voorzieningen zijn aanwezig. Prijzen worden t.z.t. op de website bekend gemaakt.

 Programa beginner

 • PROGRAMMA VRIJDAG 17 MEI

  Inloop met koffie en thee
  Kennismaking deelnemers. Uitdelen van individueel nummer

  Introductie flowforms en waarnemen van actieve modellen

  Kennismaking met boetseerklei en eerste oefening met opdracht boetseren 

  Praktische handleiding hoe boetseer ik een flowform en wanneer zal ik deze testen met stromend water

  Boetseren van eigen model.

  Bekijken van elkaars modellen en eerste evaluatie  


  Wat zijn de mogelijkheden de flowform duurzaam te maken? Perspectieven van het gebruik van flowforms en van je eigen model. Hoe ga ik mijn flowform thuis installeren. Wat heb ik daarbij nodig en wat kan ik in de workshop zelf daarvoor maken of laten maken? Voorstellen en vragen.

  Afsluiting 

 • PROGRAMMA ZATERDAG 18 MEI 2019

  Aanvullende informatie flowform boetseren en proefstromen flowforms. Naar keuze boetseren van bijbehorende onderdelen. Watertoevoer. Rooster. Grote waterschaal in mal boetseren. Steunring boetseren

 • Boetseren flowforms en toebehoren

  Uitgebreide lunch 

  Voltooien van jouw modellen. Keramisch voorbereiden. 

  Invullen van jouw Stookformulier. Welke modellen stoken. Uitgekozen glazuren. Extra bestellingen. Betalingen vooraf.

  Evaluatie workshop in de groep deelnemers.

  Sluiting

English Workshop Flowforms 2019

Ernst gave with much succes 2 workshops in Eindhoven, in May, 17/18 and 20 - 22.  

Please follow this website to discover the next workshop.

(Out of necessity the Workshop Kerkrade 23/24 August is cancelled ) 

The workshop will stimulate you to make the form of your own model flowform  smooth and with a fascinating water swing. With support of your own skills you will be introduced in the disciplines of the workshop: Easy modelling with clay. Getting insight into the 3 dimension-forms and their mutual relations. Learn the technical and artistic applications of shapes that make the water rhythmically dance. During the workshop the water shows us how the work develops

Workshop "beginner" and Workshop "advanced"

Beginner is open to everyone. Advanced will receive participants who made already a beginner in 2019 or earlier. If you have followed a workshop earlier than 2018, please note year and location. Beginner is on a Friday 14 00 - 21 30 and a Saturday 17 May, 10 00 to 16 00 u Coffee / tea and evening meal. Saturday a lunch is included.

Advanced is Monday, Tuesday, Wednesday. Days are from 10 00 to 16 00 hours. Including coffee/tea. Lunch and evening meals are also included in the program.

The workshops are in the Kruisruimte, General Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven, Netherlands.

Costs for beginner are € 135, -

Costs for advanced are € 245, - Beginners of 11/12 may 2018 pay € 165, -

Log in with all the requested information on the menu: "Application". See the top of the bar. So not at the bottom of "Comments". You can also register by phone: 06 50 49 46 14. Or by mail: ernstcats@zonnet.nl  After payment you are definitively registered. NL76INGB 0001 0423 72 E J Cats. To be sure of your registration you can also transfer a deposit of € 50, -. Cancellation costs 4 weeks before workshop € 25, -.

After payment you are definitively registered.  NL76 INGB 0001 0423 72    E J Cats

Overnight stay in Kruisruimte: 2 beds are availabe. With sanitair and kitchen. Outside Kruisruimte you can stay the night with your Camper on a closed parking. Sanitair and kitchen nearby.  Please mail me in advance. ernstcats@zonnet.nl  Phone: +31 650 49 46 14 In the city you find Hotels with € 45,- / night.

 Program beginner

 Demonstration flowforms.  Working with clay.  Modelling of a 2-scale flowform.  Start to make a rhythmically swinging water dance and a pulsing out stream. You can experience the sensibility of streaming water. At the end of the 2nd day you made a nice and well flowing flowform in wet modelling clay. You can take this home or have it made burned and glazed by Ernst

Program advanced.

 We will see variations of the flowform. 1-scale. 3-scales. Vortex. Start modelling the variation of your choice. Possibly finishing your beginner design. Valuation of  flowforms and of water. We will visit the large flowform cascades on the water cleaning and the new flowform fish cascade. Both in Soerendonk. (20 km from Eindhoven) At the end of 3rd day you have made a flowform in wet clay of your chosen model.  Choose to save this in ceramic processing by Ernst.

How can I make a flowform and what is the result?

 Flowforms are scales in which running water swings back and forth in a swinging way. The water flows further along the scale but also makes two swirling movements transverse to this flow. Here a rhythm is created. Turning from left to right. This gives you a feeling that dt water is dancing and completely in its own element.

In the workshop we make a flowform by modeling clay. With flowing water we discover how the rhythmic movements can arise and try to make them as attractive as possible. With modeling clay you build a simple model yourself based on the principles indicated by Ernst. In the pilot flows of the model you can see how the shapes can influence the origin of the rhythmic and swirling water movement. Afterwards you have a flowform in wet clay. You can have this made sustainable by Ernst. He will dry the models, ceramic preparations, firing and glazing. This costs € 50 per model. After 3 weeks you pick up your model. Shipping the model to your adres is possible. 

You do not have to install the flowform yourself. With an extra order you can immediately flow your flowform at home. The flowform is placed on a large ceramic dish with a special holder. Also a water supply with pump and possibly disturbing sound-proofing facilities are present. Prices will be announced during the workshop.

Kurs Flowforms Plaztizieren 2019

Workshops Eindhoven 17 -18 und 20 - 22 Mai ist mit 16 Teilnehmer und viel glück beendet.

Folgen Sie bitte der Website für neue Workshops.

Workshop Kerkrade 23./24. August 2019 ist wegen Notfalls abgesagt.

Die Workshops Eindhoven finden in der Kruisruimte, General Bothastraat 7E, 5642NJ Eindhoven, Niederlande, statt.

Die Kosten für Anfänger betragen € 135,-

Die Kosten für Fortgeschrittene betragen € 245,-.  Anfänger oder 11/12 Mai 2018 zahlen 165 €

Sie können sich mit allen angeforderten Informationen im Menü registrieren: "Anmelden". Siehe oben in der Bar. Also nicht am Ende von "Comments". Sie können sich auch telefonisch anmelden: 0031 650494614

Was ist eine Flowform? 

Die Flowforms sind schöne Schalen in denen und damit eine Stimmung von Frieden und Entspannung vermitteln können. Das Wasser strömt in Überraschender Weise hin und her wie bei einem schlagenden Herzen. Das einströmende Wasser bewegt sich nach links und nach rechts und macht dabei Formen einer liegenden Acht und kommt aus der Schale als ein pulsierenden Strom. In ihrer Dynamik und Vielfalt geben die Flowforms viele Möglichkeiten von künstlerischen, therapeutische und technische Anwendungen. Die Strömungen der Flowforms erzeugen messbare Energieeffect, die der Betrachter als belebend empfindet und die die Lebenskräfte anregen.

Wasser

Untrennbar ist unser Dasein mit dem Wasser verbunden. Es ist ein integraler Bestandteil unserer Umgebung und Existenz, und wo immer etwas geschieht ist Wasser ein immerwährender Begleiter. Auch die globalen Naturereignisse haben viel mit dem Wasser zu tun: Die Erde wärmt sich weiter auf, der Wasserstand steigt, das Klima ändert sich. Notlosungen zur Bekämpfung der schädliche Einflüsse sind weniger CO2 Ausstoß, Erhöhung der Deiche, Trinkwasser sicherstellen, Flüssen mehr Raum geben. Insgesamt scheint es immer notwendiger das Wasser wahr zu nehmen und zu pflegen

Workshop

Mit Ton Plastizieren und überprüfen wir selber eine kleine Flowform und stimmen den Wasserlauf gemeinsam ab, bis ein harmonisches Schwingen entsteht. Die Wasser Bewegung kann in dem Modelle in einer dynamischen Pendelbewegung entstehen, die mit etwas Fingerspitzengefühl beim Modellieren in einen rhythmisch, klingende Pulsation 

Strahlungsneutralisator

Heute sind wir von Strahlung umgeben. Wifi, digitale Tafel, Smartphone, Laptop, TV, Tablett, Deckt-Telefon, Babyphone, Adapter-Smart-Meter, Standby-Geräte und drahtlose Geräte. Flowform wirkt als Strahlungsneutralisator, um den negativen Einfluss elektromagnetischer Strahlung auf unseren Körper zu beseitigen. Wir geben die Möglichkeit selber zu Hause die Flowform zu installieren und ungeeignete und störende Energien zu neutralisieren

Um sich anzumelden, wählen Sie bitte Ihren Workshop aus.

Schreiben Sie Ihre Informationen unten in die Kästchen mit allen 8 Punkten und klicken Sie aufSenden.

Anmeldung:

                                   1) Workshop 1 (Freitag + Samstag) Ja oder Nein

                                   2) Workshop 2 (Montag, Dienstag, Mittwoch) Ja oder Nein

                                   3) Geschlecht

                                   4) Vorname und Nachname

                                   5) E-Mail-Adresse

                                   6) Heimatadresse

                                   7) Postleitzahl, Ort und Land

                                   8) Telefon & Handy